آخرین اخبار

همایش ارکان مسجد

بدون دیدگاه

همایش ارکان مسجد (ائمه جماعات، هیئت امناء، فرماندهان پایگاه بسیج، خادمان مساجد) و فعالان اجتماعی شهر جدید…

ادامه »